27.3.2018

Kuinka hyödyntää eri poissaolomalleja Silverbucketissa

Poissaoloprojekti

Jos kapasiteetilla ei ole väliä, niin voitte hyvin luoda poissaoloprojektin, jolle resursoida henkilön ennustettavat poissaolot. Tähänkin löytyy pari eri lähestymistapaa riippuen tarpeistanne. Voitte luoda projekteja eri poissaolotyypeille esimerkiksi ”Lomat” tai ”Osa-aikaisuus”, joille voi tehdä resursointia ja tuoda Silverbucketiin esiin näistä syntyvät vaikutukset resursointitilanteisiin.

Toisaalta voitte luoda ”Yleiset poissaolot”-projektin, jolle resursoidaan ennustettavat poissaolot ja kirjataan (tai tuodaan integraatiolla) tuntitoteumatiedot eri poissaoloille. Eri poissaolotyypit tämänkaltaisella projektilla voivat olla esimerkiksi vuosiloma, lapsen sairaus, lääkärikäynnit, muuttovapaa, kertausharjoitus tai palkattomat vapaat. 

absence project

Kuvateksti. Esimerkki ”Yleinen poissaolo”-projektin tehtävistä, joille voi kirjata eri poissaolojen tunteja

Ylläpidon kautta asetettava poissaolo

Jos poissaolojen tulisi vähentää myös kapasiteettia, niin poissaolo kannattaa tällöin tehdä ylläpidon poissaolo-osiossa. Voit asettaa henkilöille tämän toiminnon kautta esimerkiksi opinto-, äitiys-, isyys-, ja sapattivapaita.

Jos henkilöillä on pitkälle aikavälille ulottuvia ja jatkuvia poissaoloja tiettyinä päivinä, esimerkiksi joka viikon torstai ja perjantai, niin supportimme voi automaattisesti asettaa nämä päivät poissaoloiksi. Päivityksen jälkeen näitä poissaoloja voi muokata ja lisätä ylläpidon poissaolo-osiossa helposti itse.

admin absence

Kuvateksti. Ylläpidon poissaolo-toiminnon kautta voit asettaa pitkän aikavälin poissaoloja

Työpäivän pituuden muuttaminen

Osa-aikaisen työntekijän työaikaa voidaan säädellä myös asettamalla henkilölle lyhyemmän työpäivän. Tämä sopii henkilölle, jolle ei tarvitse asettaa päiväkohtaisia poissaoloja vaan työaika jakautuu jokaiselle työpäivälle tasaisesti. Työpäivän pituutta ei kuitenkaan kannata muuttaa ellei henkilön työpäivän pituus oikeasti muutu pidemmäksi tai lyhyemmäksi.

Jos kaipaat lisävinkkejä tai apua poissaolojen mallintamiseen ja asettamiseen, niin kysäise apua Silverbucket-yhteyshenkilöltäsi tai laita kyselyä osoitteeseen info@silverbucket.com. Annamme mielellämme lisäohjeistusta aiheeseen! 

Tilaa uutiskirjeemme