26.8.2016

Mikä on oman työn hinta?

Kuka haastaa nykyiset mallit ja tuo järjestelmän kehitykseen yleiset parhaat käytännöt?

Yritykset ovat tottuneet ostamaan tietojärjestelmiä moniin tarpeisiin kuten toiminnanohjaukseen, taloushallintoon, tehtävien hallintaan, kulunvalvontaan tai projektien hallintaan. Projektien resursointiin monissa organisaatioissa kuitenkin käytetään edelleen Exceliä ja järjestelmän hankinnan tullessa ajankohtaiseksi itse tekeminen yleensä nousee harkittavaksi vaihtoehdoksi valmisohjelmiston rinnalle. Joskus oma työ nähdään edullisempana vaihtoehtona kuin valmisohjelmisto. Onko tämä kuitenkaan totta? Tuleeko itse tekeminen halvemmaksi? Saadaanko itse tekemällä oman organisaation tarpeet parhaiten huomioitua?

Omalle työlle ei aina lasketa sille kuuluvaa arvoa. Ajatellaan, että omana työnä koodattu omaan käyttöön tarkoitettu järjestelmä tulee halvemmaksi kuin SaaS-palvelu tai räätälityönä tilattu järjestelmä. Näin myös voidaan toteuttaa järjestelmä juuri omia toiveita vastaavaksi. Mitä jos nykyisessä prosessissa olisi kuitenkin kehittämistä? Kuka haastaa nykyiset mallit ja tuo järjestelmän kehitykseen yleiset parhaat käytännöt? Oman työn käyttäminen voi olla perusteltua vaikkapa projektien hiljaiselon kautena, mutta miten käy ylläpidon ja jatkokehityksen tai tuen, kun kehittäjät siirtyvätkin taas asiakasprojekteihin? 

Ohjelmistoalan yrityksistä löytyy korkean tason teknistä osaamista toteuttamaan ohjelmistoja moniin tarpeisiin. Monet ohjelmistotalot ovat kuitenkin erikoistuneet tiettyihin teknologioihin, tietyille toimialoille ja tietynlaisten ratkaisujen tuottamiseen ja ylläpitävät osaamistaan tällä alueella aktiivisesti. Aihealueen osaamista kannattaa hyödyntää. Valmisohjelmistossa yhdistyy parhaassa tapauksessa vankka toimialan ja aiheen tunteminen sekä korkeatasoinen tekninen toteutus.

Asiantuntevan toimittajan yhteyshenkilön osaamista asiakas voi hyödyntää myös prosessikysymyksissä, jotka usein nousevat myös analysoitavaksi työkalun käyttöönoton yhteydessä. Hyvässä yhteistyössä myös asiakas saa omat toiveensa kuuluville ja näkyville järjestelmän jatkokehityksessä. Jatkuvasti kehittyvä valmisohjelmisto saattaa kuitenkin tulla halvemmaksi kuin oma työ, jolla on myös aina hinta.


Kristina Forsström

Tilaa uutiskirjeemme