12.8.2016

Näe pitkälle

Yhä useammissa organisaatioissa projektimainen työskentelytapa on lisääntynyt, mikä on tuonut mukanaan projektien hallittavuuden haasteet. Useat projektit pyörivät samanaikaisesti ja kokonaisuuden hahmottaminen voi olla työlästä. Pahimmillaan projektien aikataulut venyvät, resurssipulasta johtuen asiakaslupauksia ei pystytä pitämään ja resurssitilannetta ei nähdä tarpeeksi pitkälle tulevaisuuteen.  

Usein sanotaan henkilöstön olevan asiantuntijayritysten tärkein voimavara. Ilman heitä ei pystytä saamaan projekteja maaliin. Toisaalta mikäli ei ole laskutettavia projekteja – ei ole myöskään työtä kullanarvoiselle henkilöstölle. Miten organisaatiossa voidaan välttää yllätykset projektinhallintaan liittyen? Miten varmistetaan, että töitä riittää jokaiselle, projektit saadaan ajoissa maaliin ja töissä jaksaminen on kunnossa?

Kun kokonaiskuva on selvillä, pystytään reagoimaan erilaisiin tilanteisiin suunnitelmallisesti ja hallitusti. Kun näkee pitkälle, on päätösten tekeminenkin helpompaa.

Yrityksessä tulisi varmistua siitä, että myös pitkän aikavälin resurssisuunnittelu tehdään mahdollisimman hyvin. Ennustettavuus kärsii huomattavasti, mikäli resursointi tehdään vain lyhyellä aikavälillä. Yritysjohdon on mahdotonta reagoida tilanteisiin ajoissa, jos tarvittavaa tietoa ei ole saatavilla. Työkuorman tasaaminen osaajien välillä sekä konfliktitilanteiden ennakointi on myös hankalaa ilman paikkansapitävää resursointi-informaatiota.

Henkilöresurssien allokointi tulisi olla helppoa ja nopeaa, jotta se tulee varmasti tehdyksi. Pelkkä resursointi ei kuitenkaan riitä, vaan tämän jälkeen resursoinnin ja projektien tunnuslukujen pitää olla helposti saatavilla ja analysoitavissa. Vain tällä tavoin voidaan saada hyvä näkymä projektien resursointitilanteeseen ja vältetään mahdolliset resursoinnin sudenkuopat. Kun kokonaiskuva on selvillä, pystytään reagoimaan erilaisiin tilanteisiin suunnitelmallisesti ja hallitusti. Kun näkee pitkälle, on päätösten tekeminenkin helpompaa.

Jatkossa tulemme avaamaan näitä resursoinnin ja projektisalkun hallittavuuteen liittyviä osa-alueita blogikirjoituksissamme syvällisemmin. Pysy siis kuulolla!

Reija Tulasalo
Relationship Manager

Tilaa uutiskirjeemme