11.8.2016

Solita - merkittävä hyöty ennustettavuuteen

Silverbucketin myötä Solita ei oikeastaan ole muuttanut yrityksen tapaa tehdä resursointia, mutta Silverbucket on mullistanut yrityksen kirjanpidon ja tietojärjestelmän, jota siihen käytetään. Solitalla oli kolme tavoitetta Silverbucketin suhteen, joita arvioitiin pilotin avulla ja huomattiin olevan saavutettavissa. Silverbucketia edelsi asiakkaan sanojen mukaisesti Excel-käyttöliittymän omaava vanhahtava tietokantapohjainen ratkaisu, joka oli käytännössä vain työsuunnittelusta ja resursoinnista vastaavien ihmisten käytössä. 

Yksi tavoite oli saada helppokäyttöisempi ja visuaalisempi työkalu verrattuna entiseen, ja toisena tavoitteena oli läpinäkyvyys ja avoimuus resursointivarauksissa eli kaikki tieto olisi kaikkien nähtävillä. Tärkeimpänä tavoitteena oli kuitenkin ennustettavuuden parantaminen, johon Solitan mukaan Silverbucket tarjoaa hyvin työvälineitä. Tahtotila oli nähdä, että mitä työtilanne ja työkuorma ovat nyt ja miltä ne näyttävät jatkossa. Onnistuneen pilotoinnin seurauksena Solita valitsi Silverbucketin resursointityökalukseen.

Roadshow:lla ja vaivattomalla kirjautumisella henkilöstön suosioon

Käyttöönotto sujui sekä teknisesti että henkilöstön sitouttamisen kantilta jouhevasti ja luonnikkaasti. Pilotoinnin aikana pieni erillinen ryhmä testasi Silverbucketia vanhan systeemin rinnalla. Käyttöönoton yhteydessä Silverbucketiin saatiin siirrettyä vaivattomasti kaikki projekti- ja henkilötiedot sekä senhetkiset resursoinnit, minkä jälkeen koko resursointi siirtyi Silverbucketiin.

Resursoinnista vastaava tiimi järjesti roadshow:n toimistollaan, jossa he esittelivät Silverbucketia ja sen toiminnallisuuksia muille, minkä myötä tuote lanseerattiin laajempaan käyttöön. Solitalaiset pystyvät kirjautumaan Silverbucketiin omilla Solita-domain-tunnuksillaan, mikä mahdollistaa vaivattoman kirjautumisen kaikille.  Silverbucketin myötä kaikki resursointitiedot ja kaikki resursointilupaukset ovat nyt henkilöstön nähtävillä. 

Miellyttävä käyttökokemus

Kari Koivuniemi, Resource Manager, on tyytyväinen Silverbucketiin: ”Täytyy antaa positiivista palautetta ja kehuja, että palveluna se on ollut tosi vakaa.” Hänen mukaansa tuestamme saa helposti ja nopeasti vastauksia ja apua, jos sellaiselle tarvetta on. Lisäksi saamme kiitosta siitä, että Silverbucketissa on mahdollisuus pudottaa pois tai piilottaa ominaisuuksia, joita yritys ei käytä. ”Tällöin ohjelmasta ei tule sellaista ameebaa, joka olisi täynnä kaikenlaisia toimintoja, joihin ei ikinä kosketa”, toteaa Kari.

Solita Oy

Solita Oy on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys, joka toimii Suomessa kolmessa eri toimipisteessä (Helsinki, Tampere ja Oulu). Solita rakentaa tiedolla johtamisen ja sähköisen liiketoiminnan ratkaisuja ensimmäisistä ideoista aina vaativiin toteutuksiin saakka. Yritys työllistää noin 500 henkilöä ja sillä on takana jo yli 1000 projektia.

Resursointihaasteita yritykselle asettaa yli 100 samaan aikaan meneillään olevaa projektia ja jatkuvassa tuessa olevaa palvelua. Projektit ovat kokoluokaltaan, kestoltaan ja sisällöltään hyvin erilaisia ja kunkin projektin erityistarpeet on huomioitava resursoinnissa.

Lisätietoja

Silverbucket Oy

Tuomas Mikkola

tuomas.mikkola@silverbucket.fi, +358 40 719 2923

Solita Oy

Kari Koivuniemi

kari.koivuniemi@solita.fi, +35840 837 8323

Tilaa uutiskirjeemme