23.2.2018

Tuotepäällikön terveiset 2018-H1

Tuotepäällikön terveiset kuva


Silverbucket-järjestelmä kehittyy kovalla vauhdilla ja käyttäjäkunta kasvaa tasaisesti. Kehitämme järjestelmää ensisijaisesti teille käyttäjillemme, joten jatkossa kerromme myös tuotekehityksemme uutisia ennen kuin uudet toiminnallisuudet ovat käytettävissänne. Koska tulevaisuuden ennustaminen on usein vaikeaa ja reagoimme nopeasti asiakastarpeisiin, saattaa käydä niin, että suunnitelmien aikataulut eivät ihan toteudukaan. Otattehan huomioon siis, että annetut aikataulut ovat arvioita. Jos siis kerromme tällä kanavalla tulevaisuudessa siintävistä ominaisuuksista, saattaa suunnitelmamme muuttua nopeastikin. Koska nopeat liikkeet ovat näyttäviä, on tärkeää, että saamme teiltä käyttäjiltämme palautetta, jotta tarpeenne tulevat esiin ja osaamme priorisoida tarvittavat kehitysideat oikein.

Mitä sitten voitte odottaa Silverbucket-järjestelmään tulevan vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana? Kehityslistan isot teemat tällä hetkellä ovat osaamisten hallinta, eri tyyppiset varaukset (ns. pehmeät ja kovat varaukset) sekä käyttöliittymäuudistuksen viimeistely. Näiden lisäksi kehitämme omia prosessejamme jatkuvasti ja näkyvimpänä teille on järjestelmän päivittyminen jatkossa säännöllisesti nopealla syklillä, noin kerran kuukaudessa.


Osaamisen hallinta

Silverbucketissa pystyy tällä hetkellä lisäämään listan osaamisia ja niiden luokkia. Osaamisia pystyy merkkaamaan henkilöille tägi-tyylillä, henkilöitä pystyy hakemaan osaamisten perusteella ja projekteissa rooleille pystyy tägäämään osaamisia.

Olemme keränneet paljon asiakaspalautetta ja ideoita siitä, että millaisia toimintoja osaamisen hallintaan tulisi kehittää. Yhteisiä esille nousevia teemoja ovat olleet osaamistasojen merkkaaminen, isoilla osaamisrakenteilla käyttöliittymässä osaamisen hallinnan helpottaminen, sopivimman henkilön ehdottaminen projektille osaamisten perusteella sekä osaamisten luokittelu laajempaan hierarkiaan.

Näitä asioita suunnittelemme ja toteutusvaiheeseen pääsemme arviolta 2018-Q1 aikana.


Pehmeät ja kovat varaukset 

Nykyinen varaustenhallinta tai resursointi on aina ns. kovaa varausta. Kun käyttäjällä on oikeudet lisätä henkilöille tai nimeämättömille rooleille varauksia, on se automaattisesti hyväksytty ja varaaja voi olettaa tämän varauksen myös toteutuvan.

Kovan varauksen lisäksi on noussut esille selkeä tarve tehdä ns. pehmeitä tai alustavia varauksia eli resursointipyyntöjä. Suunnittelemme parhaillaan toimintoa, joka mahdollistaisi varauksen tyypin valinnan kun varauksia tehdään. Tietyille käyttäjille ja käyttäjäryhmille voidaan sallia vain pehmeiden varausten tekeminen ja tällaiset resursointipyynnöt voidaan ohjata automaattisesti esim. varatun henkilön esihenkilölle hyväksyttäväksi.

Arvioimme näiden ominaisuuksien tulevan tuotantokäyttöön 2018-Q2 aikana.


Käyttöliittymäuudistuksen viimeistely

Vuoden 2017 aikana teimme Silverbucketin käyttöliittymään mittavan uudistuksen. Vuoden 2018 alkaessa suurin osa käyttäjistämme käyttää uutta käyttöliittymää ja vanha käyttöliittymä pyritään ajamaan alas 2018-H1 aikana, eikä sitä enää tulla ylläpitämään sen jälkeen.

Iso muutos on aiheuttanut myös jonkin verran palautetta meille ja olemme palautteeseen reagoineet. Kiireisimmät muutokset olemme jo tuoneet käyttöön, kuten päänäyttöjen optimointi, jotta henkilöitä ja projekteja voidaan näyttää suurempia määriä oletuksena. Tätä optimointityötä jatkamme edelleen.

Lisäksi suunnittelemme ns. Classic-näyttöjä tiettyihin näkymiin, jotka mukailevat vanhan käyttöliittymän näkymiä joiltain osin, mutta toteutetaan uusilla käyttöliittymäkomponenteilla. Käyttäjät voivat jatkossa siis valita käyttävätkö uusia vai Classic-näkymiä.


Tällaisia linjoja vuoden 2018 alkuun. Olkaa rohkeasti yhteydessä meihin, mikäli mielestäsi järjestelmästä puuttuu työtäsi helpottava ominaisuus!

Erno Suomi

Tuotepäällikkö


Tilaa uutiskirjeemme