Anmälan till vårt nyhetsbrev Prova gratis

Efore – kombinerar resursplanering och tidrapportering i sina produktutvecklingsprojekt

Case Efore
Användarvänligheten i kombination med Silverbuckets support-team har varit utmärkt. - Jarmo Nieminen

Efore har valt Silverbucket som resursplaneringsvertyg för sin projektportfölj. Innan Efore började använda Silverbucket användes Excel för resursplaneringen och ett annat, separat verktyg för tidrapporteringen. Målet med att införa Silverbucket var att förbättra användarvänligheten och synliggöra informationen. Nu, efter införandet, är resursplaneringen tillgänglig gör hela organisationen. Alla anställda har tillgång till sin egen planering och de rapporterar nedlagd tid via Silverbuckets smidiga webbgränssnitt.

De färdiga rapporterna i Silverbucket ger en tydlig och bra överblick över projektens resursbehov och framtida kostnads- och intäktsprognoser. Även ledningen hämtar idag sitt underlag från Silverbucket eftersom informationen är färsk och lättillgänglig.

Eftersom Silverbucket kombinerar planering med faktiskt utfall blir det enkelt för Efore att jämföra hur planeringen förhöll sig mot det faktiska utfallet.


Smidigt införande

”Utrullningsprojektet genomfördes enligt plan och Silverbucket uppfyllde våra mindre utvecklingsönskemål. Vi fick ett verktyg som passar in i vår verksamhet. Silverbucket hjälpte oss också att konvertera vår gamla databas för att inte tappa historiken.”

”Både användarvänligheten och Silverbuckets support-team har varit utmärkta”, säger Efores projektchef Jarmo Nieminen.


Efore PLC

Efore Group är ett internationellt företag som utvecklar och tillverkar energilösningar. Huvudkontoret har sitt säte i Finland och produktionen är lokaliserad i Kina och Tunisien. Sälj- och marknadsföringsavdelningarna är lokaliserade i Europa, USA och Kina. Under räkenskapsåret, som avslutades i december 2014, uppgick den konsoliderade omsättningen till 85,3 miljoner euro. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Helsinki OY.


Tilläggsinformation

Silverbucket

Toni Uimonen, toni.uimonen@silverbucket.com, 040 507 1004

Efore

Jarmo Nieminen, jarmo.nieminen@efore.fi,  09 4784 6327

Perfekt Översikt

Anmälan till vårt nyhetsbrev