Anmälan till vårt nyhetsbrev Prova gratis

Om oss

Vi tar resursplanering på allvar

Silverbucket vill erbjuda marknadens bästa verktyg för att göra resursplaneringen så enkel som möjlig. För fem år sedan fanns inget sådant verktyg på den finska marknaden och Silverbuckets tre grundare ställde sig frågan: 

- ”Kan verkligen inte resursplanering göras enklare?”

Efter ett antal långa diskussioner och några stärkande öl, bestämde sig de beslutsamma herrarna för att grunda ett företag. Några månader senare presenterades en första version av planeringsverktyget. Ända sedan starten har tilltron till själva grundidén, ett enkelt och kraftfullt planeringsverktyg, varit obeveklig.

Silverbuckets mål är att hjälpa företag att bli kvitt ålderstigna och numera mindre funktionsdugliga lösningar. Sedan starten har det funnits en inofficiell slogan: ”Frustrationsbekämpning sedan 2011”. 

Vi har fått många positiva vitsord för vår kompetenta och snabba kundsupport och det är något vi är mycket stolta över. Men att nöjt luta sig tillbaka fick oss inte till den position som vi innehar idag, det ligger i vårt intresse att alltid lägga ribban ännu något högre. Våra kunders önskemål ligger hela tiden oss närmast om hjärtat när vi ständigt utvecklar vår produkt och våra nära kundrelationer är något vi värnar mycket om.

Vår adress är Hämeenkatu 13b, 33500 Tampere (Tammerfors), Finland. Kontaktinformation rörande teknisk support: support@silverbucket.com och tel. +358 40 635 9790. 


Silverbucket I siffror:

  • Grundat: 2011
  • 42 % av Finlands största ingenjörsföretag använder idag Silverbucket
  • Fler än 10 000 beläggningsbara resurser hanteras idag I Silverbuckets system
  • Silverbucket används i 31 länder


Silverbuckets återförsäljare i Sverige:

I Sverige saluförs Silverbucket av vår partner Sundbom & Partners AB. 

För mer information:
Mattias Gustafsson, Produktansvarig, Sundbom & Partners AB 
tel. +46 70 229 7454, mattias.gustafsson@sundbompartners.se
www.sundbompartners.se


Case Solita

Transparens

När all information är aktuell och samlad på ett ställe, blir det enkelt att utforska beläggningssituationen för alla avdelningar, projekt och resurser. Informationen är tillgänglig för alla vilket leder till ökad transparens inom företaget. Beslutsprocessen blir kortare eftersom relevant information blir mer lättillgänglig.

Säkrare prognoser

Under tiden som resursallokeringar förändras i Silverbucket uppdateras projektinformationen i realtid, vilket omedelbart visar vilka konsekvenser dina åtgärder leder fram till. Silverbucket levereras med ett stort rapportpaket vilket gör prognostiseringen enklare men också mer exakt än tidigare.

Ökad produktivitet

Med Silverbucket går det enkelt att öka beläggningsgraden tack vare bättre överblick. Resurshanteringen blir enklare och det innebär att mer tid kan avsättas till produktivt arbete.

Korrekt information för rätt beslut

I Silverbucket är det enkelt och smidigt att få rätt information för att kunna fatta rätt beslut, både operativa och strategiska. Silverbucket erbjuder kraftfulla filtreringsfunktioner som underlättar projekt- och resurshantering samt också möjliggör god överblick över projektens finansiella situation, både historiskt och den framtida.

Upptäck problemen i tid

Så fort det sker förändringar i planeringen går det omedelbart att se konsekvenserna av dessa. Detta gör att du snabbt kan identifiera under- eller överbelastningar bland personalen. Ofta är dessa problem lättlösta, bara de upptäcks i tid.

Ett populärt verktyg

Ett av de viktigaste målen med Silverbucket är att det ska vara uppskattat av sina användare. Verktyget är enkelt och modernt, vilket är en förutsättning för att medarbetarna ska fortsätta att använda Silverbucket. Detta är det absolut viktigaste kriteriet för att ständigt ha tillgång till dagsaktuell information.

Perfekt Översikt

Anmälan till vårt nyhetsbrev