Anmälan till vårt nyhetsbrev Prova gratis

Resurshantering

Effektiv resurshantering gör skillnad

Resurshantering ska inte behöva vara svårt eller tidskrävande. Silverbucket erbjuder en enkel molnlösning för att bättre resurshantera projektintensiva verksamheter. Aktuell beläggningsinformation har positiv inverkan på hur väl företag lyckas med sina projekt. Det blir också avsevärt enklare att sätta tilltro till prognoser när informationen är aktuell och samlad på ett ställe.

Ta din resurshantering till en ny nivå och gör tillvaron enklare för alla, verksamma i projektintensiva verksamheter.


Transparens

När all information är aktuell och samlad på ett ställe, blir det enkelt att utforska beläggningssituationen för alla avdelningar, projekt och resurser. Informationen är tillgänglig för alla vilket leder till ökad transparens inom företaget. Beslutsprocessen blir kortare eftersom relevant information blir mer lättillgänglig.

Säkrare prognoser

Under tiden som resursallokeringar förändras i Silverbucket uppdateras projektinformationen i realtid, vilket omedelbart visar vilka konsekvenser dina åtgärder leder fram till. Silverbucket levereras med ett stort rapportpaket vilket gör prognostiseringen enklare men också mer exakt än tidigare.

Ökad produktivitet

Med Silverbucket går det enkelt att öka beläggningsgraden tack vare bättre överblick. Resurshanteringen blir enklare och det innebär att mer tid kan avsättas till produktivt arbete.

Korrekt information för rätt beslut

I Silverbucket är det enkelt och smidigt att få rätt information för att kunna fatta rätt beslut, både operativa och strategiska. Silverbucket erbjuder kraftfulla filtreringsfunktioner som underlättar projekt- och resurshantering samt också möjliggör god överblick över projektens finansiella situation, både historiskt och den framtida.

Upptäck problemen i tid

Så fort det sker förändringar i planeringen går det omedelbart att se konsekvenserna av dessa. Detta gör att du snabbt kan identifiera under- eller överbelastningar bland personalen. Ofta är dessa problem lättlösta, bara de upptäcks i tid.

Ett populärt verktyg

Ett av de viktigaste målen med Silverbucket är att det ska vara uppskattat av sina användare. Verktyget är enkelt och modernt, vilket är en förutsättning för att medarbetarna ska fortsätta att använda Silverbucket. Detta är det absolut viktigaste kriteriet för att ständigt ha tillgång till dagsaktuell information.

100

Redan 100 kunder förlitar sig på Silverbucket gällande sin resurs- och projekthantering.

40

Används i över 40 länder världen över.

50 - 10 000

Bäst lämpat för företag med 50 – 10 000 anställda.

Beläggningssituation

Få enkelt överblick över medarbetarnas beläggningssituation. Grafiken är enkel att förstå med hjälp av olika färgkombinationer. Upptäck flaskhalsar och lokalisera kapacitet för ett balanserat resursutnyttjande. Skapa olika projekttyper för att se hur mycket tid som avsätts internt kontra externt. Även frånvaron hanteras i Silverbucket vilket innebär att exempelvis semesterlistan växer fram i takt med att beläggningsprognosen uppdateras. Resursallokering kan göras i olika tidsenheter (månad, vecka, dag) och kan utföras i olika skalor (procent, timmar eller dagar).

Resurshantering

Att koppla en resurs till ett projekt har aldrig varit enklare. Med ett enkelt drag-and-dropverktyg kan du snabbt och enkelt ange bemanningsbehovet. Du väljer själv om du vill arbeta på dag, vecka eller månadsnivå och kan när som helst byta tidsenhet.

Excellent portföljhantering

I Silverbucket är det möjligt att budgetera, prioritera och åskådliggöra olika typer av risker knutna till ditt projekt. Förutom uppföljning på projektnivå går det alldeles utmärkt att se projektens situation utifrån ett portföljperspektiv. Det finns kraftfulla verktyg för att kategorisera projekten för effektivare uppföljning. Utöver filtrering utifrån kund- eller organisationsperspektiv går det också att skräddarsy olika filtreringsalternativ, så att uppföljningen passar just era önskemål.

Utsökta filtrerings och rapporteringsfunktioner

Silverbucket erbjuder sina användare kraftfull filtrerings- och rapportfunktionalitet, vilket optimerar förutsättningarna att hantera projektens resurssituation likväl som den finansiella situationen. Har ni idag svårigheter att greppa beläggningsläget och upptäcka flaskhalsar mellan avdelningar för att kunna fatta rätt beslut? Silverbucket kombinerar text och siffror med förklarande grafik och formspråket är gemensamt i hela produkten, vilket gör den enkel att komma igång med. När information är lätt att förstå och förändra ökar sannolikheten för att medarbetarna använder systemet och uppdaterar sina prognoser. Färsk information är den viktigaste beståndsdelen för att fatta rätt beslut.

Tidrapportering

Silverbucket erbjuder en enkel portal för tidrapportering. Baserat på antalet rapporterade timmar blir det möjligt att överblicka faktiskt utfall kontra planerat utfall samt hur projektet ligger till mot budget.

Integrationerna

Silverbucket går utmärkt att integrera mot olika affärssystem. Ofta finns projekt och resurser redan upplagda i ett annat system, därför passar det bra att integrera just denna information för att slippa onödig, manuell hantering.

De vanligaste integrationerna är

  • Projekt och kunder
  • Resurser
  • Faktiskt utfall (timmar och kronor)
Perfekt Översikt

Anmälan till vårt nyhetsbrev