Resurssien suunnittelu

Osaamisten avulla kasvun tielle – sekä yrityksenä että työntekijänä

Toni Uimonen
Advisor

Yrityksissä on monenlaista osaamista, josta osa on päivittäin näkyvillä. Osa saattaa kuitenkin olla piilossa niin projektien vetäjiltä, HR:ltä kuin johdoltakin. Tietynlaiselle osaamiselle saattaa olla jatkuvasti huutava tarve, kun taas jokin osaaminen voi mennä jopa hukkaan, jos sopivia projekteja ei ole tarjolla. Miten siis päästä kärryille asiantuntijoiden osaamisten suhteen?

Työntekijöiden osaaminen ja tavoitteet selväksi

Olemme kuunnelleet asiakkaitamme ja saaneet paljon ideoita siitä, miten työntekijöiden osaamisen voisi tuoda osaksi jokapäiväistä resursointia. Silverbucketissa osaamisten kartoittaminen lähtee liikkeelle rakentamalla erilaisia kategorioita, joista nykyisissä ja tulevissa projekteissa voi olla hyötyä. IT-alan yrityksessä kategoriana voi olla vaikkapa ”kielet” tai ”ohjelmointikielet”.

Kielet-kategorian alle luodaan erilaisia osaamisia: vaikkapa suomi, ruotsi, englanti ja saksa. Ohjelmointikielten alle osaamiseksi tulee esimerkiksi Java, C++ ja Python – riippuen yrityksen projektien luonteesta. Yritys voi itse määritellä kategoriat ja osaamiset juuri sellaisiksi, kun sen tarpeisiin parhaiten sopii. Kategorioilla voi olla myös alakategorioita. Näin muodostunutta kategorioiden rypästä kutsutaan yrityksen osaamishierarkiaksi.

Osaamiskategoriat

Kun osaamiset on saatu määritettyä, syötetään Silverbucketiin erilaisia osaamisen tasoja. Tasoja voi olla esimerkiksi nollasta viiteen. Työntekijän ruotsin taito voi olla vaikkapa tasolla kolme, ja Javan taito tasolla viisi. Kun työntekijän osaaminen on selvillä, voidaan sitä päivittää samalla kun osaaminen kehittyy. Pikkuhiljaa tästä muodostuu arvokas HR-työkalu yhdistettynä toimivaan resursointiin. Työntekijälle rakentuu tie henkilökohtaiseen kasvuun; samalla koko yrityksen osaamispaletti löytyy yhdestä ja samasta paikasta.

Silverbucketiin voidaan asettaa lisäksi niin sanottuja tavoitetasoja. Työntekijä saattaa puhua englantia tällä hetkellä tasolla kaksi, mutta tavoitteeksi päätetään osaamisen nostaminen tasolle neljä. Tavoitteet voidaan määritellä yhdessä esimerkiksi tavallisessa kehityskeskustelussa, ja niiden täyttymistä on helppo seurata. Lähestymistapa on sangen ihmisläheinen, ja oman kasvun seuraamisesta tulee mielekästä.

Taitavia osaajia projekteihin käden käänteessä

Projekteilla on erilaisia tarpeita – esimerkiksi tarve tietyn asiantuntijaroolin täyttämiseen. Silverbucketin avulla voi etsiä henkilöitä, joilla on juuri oikeanlaista osaamista; hakusessa voi olla esimerkiksi ruotsia puhuva arkkitehti. Yhdistelmät voivat olla monimutkaisempiakin. Yritys saattaa tarvita koodaria, joka puhuu saksaa ja lisäksi Javaa tai Pythonia. Silverbucketin avulla oikea osaaja löytyy käden käänteessä.

Projekteissa työntekijä pääsee ihanteellisesti kehittämään omaa osaamistaan. Työntekijä voi itse toivoa, että saisi lisää kokemusta esimerkiksi englannin kielen käytöstä. Tällöin yritys voi auttaa tätä henkilöä pääsemään mukaan englanninkielisiin projekteihin. Parhaimmillaan siis projektille saadaan juuri oikeanlaista osaamista, ja myös työntekijät saavat tehdä omien osaamistavoitteidensa mukaisia projekteja. Kaikki voittavat!

Kun osaamisten arviointi on kunnossa, ja kun työntekijöille on asetettu tasot ja heitä on allokoitu nykyisiin ja tuleviin projekteihin kiinni, voidaan arvioida myös eri osaamisten kuormitusta. Onko tietyntyyppinen osaaminen jatkuvasti ylikuormitettuna? Tarvitseeko meidän siis rekrytoida lisää ruotsin kielen puhujia? Vai pitäisikö meidän kouluttaa entisiä työntekijöitämme johonkin täysin uudenlaiseen osaamiseen? Eikö joidenkin asiantuntijoidemme osaamiselle ole ensimmäistäkään projektia tarjolla koko talossa? Pitäisikö meidän siis kohdentaa myyntiämme näiden vapaana olevien osaamisten mukaan? Silverbucket auttaa löytämään vastaukset näihin kysymyksiin. Näin asiantuntijoiden osaamista saadaan oikeasti johdettua koko yrityksen tasolta, lintuperspektiivistä.

Milloin ja millaisille yrityksille?

Jos yritys on aivan uusi Silverbucketin käyttäjä, kannattaa todennäköisesti ensin lähteä resursoimaan projektitasolla. Kun resursoinnin perusteet on saatu rullaamaan, voi Silverbucketin käyttöä lähteä syventämään osaamisten saralle. Tällä tavalla porrastamalla pääsee liikkeelle paljon ketterämmin kuin niin, että yrittää hallita heti kerralla kaikki työkalun ominaisuudet.

Silverbucketin osaamisista on hyötyä monen kokoisille yrityksille. Mitä enemmän resursoitavia työntekijöitä on, ja mitä isompi kirjo osaamistarpeita projekteissa on, sitä suurempi hyöty työkalusta luonnollisesti on.

Monissa yrityksissä on edelleen perinteinen Excel resursointityökaluna. Lisäksi HR:llä voi olla käytössä erillinen työkalu, jolla työntekijöiden osaamista seurataan. Resursoinnin ja HR:n työkalut eivät usein juttele keskenään, ja valtava määrä tietoa asiantuntijoiden osaamisesta menee päivittäin hukkaan. Silverbucket nivoo yhteen nämä kaksi työkalua. Silverbucketin voima syntyy siitä, että resursointi ja projektinhallinta yhdistetään työntekijöiden osaamistarpeisiin, -haluihin ja kykyihin. Tämä on iso ja täysin ainutlaatuinen etu yrityksille.

Silverbucket on paras resurssienhallintatyökalu projektiliiketoimintaan.

Ota yhteyttä niin kerromme lisää!

Lue lisää uutisia ja kirjoituksia

Liity +25 000 tyytyväisen Silverbucket-käyttäjän joukkoon

Valitse paras työkalu projektien resursointiin.

Et tarvitse luottokorttia

Pääset heti kokeilemaan.