Resurssien suunnittelu

Suunnitelmallisella resursoinnilla taantuman yli menestyksekkäästi

Jonna Vähänen
Myynti

Henkilöstön resursointi on tärkeä osa projektinhallintaa ja nyt taloudellisesti haastavina aikoina sen tärkeys korostuu entisestään. Oman yrityksen aseman säilyttäminen on elintärkeää, kun kilpailu kiristyy ja markkinat supistuvat. Kasvukin on mahdollista taantumassa. Katteet projekteille saadaan laskettua kohdilleen muun muassa projektien huolellisella resurssisuunnittelulla. Projektiresursoinnin todellisten kulujen tunnistaminen on olennaista, jotta saadaan uusia töitä oikeaan hintaan.

Kilpailun kiristyessä yrityksen toimeksiantojen saamisen saattaa ratkaista joko entuudestaan tuttu asiakkuus tai sitten pitää erottua hinnassa. Aidosti tiukan hinnan laskeminen tarjoukseen edellyttää, että myös projektin henkilöstökulut huomioidaan laskelmissa. Silverbucketissa pystyt vertaamaan toteumia suunnitelmiin ja oppimaan menneestä. Kun resursointi on tarkkaa, joustavaa ja oikea-aikaista, henkilöstökulut pienenevät. Ajan tasalla olevat resurssit takaavat hyvän näkymän tulevaisuuteen ja näin tiedetään, milloin on paras aika ottaa uusia projekteja työn alle. Myös mahdolliset resursointitarpeet tunnistetaan ja niihin pystytään reagoimaan.  

Resurssien tehokas hyödyntäminen lisää joustavuutta

Globaalissa kriisitilanteessa on tärkeää, että yritys pystyy toimimaan joustavasti. Resurssikirjausten ollessa ajan tasalla tiedetään kuka tekijä on milloinkin saatavilla. Silverbucketin osaamisen hallinnan avulla voidaan hyödyntää olemassa olevia resursseja optimaalisen tehokkaasti. Henkilöstöä voidaan osaamisprofiilien avulla hyödyntää joustavasti yrityksen eri tehtävissä laajemminkin kuin oman yksikön sisällä. Jos näyttää siltä, että omassa tiimissä ei ole tarpeeksi töitä, voidaan reagoida tilanteeseen ajoissa esimerkiksi siirtämällä henkilöitä tiimien välillä ja näin välttää henkilöstön lomauttaminen.

Joskus liiketoiminnan sopeuttaminen taantumatilanteeseen lomauttamalla on kuitenkin tarpeen ja silloin on tärkeää kohdentaa lomautukset oikein. Jos lomautetaan ihmisiä, joiden osaamista tarvitaan akuutisti, vaikeutetaan entisestään yrityksen tilannetta ja kykyä selvitä kriisin ylin.  

Kuluhallinta ja työhyvinvointi kilpailuvaltteina

Silverbucketissa nähdään suoraan henkilöstön kulut projekteilla ja toteumatiedot tukevat kuluhallintaa. Oikean hinnan palvelulle tai tuotteelle pystyy laskemaan, kun suunnittelee projektit jämptisti ja Silverbucketin henkilöhinnoittelua hyödyntäen. Yrityksen hintakilpailukyky paranee ja kannattavuus säilyy vaikeinakin aikoina.  

Kannattavuuteen liittyy eittämättä myös työhyvinvointi. Talous- ja muilla kriiseillä on aina vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja ajatuksiin. On todellinen kilpailuvaltti, että ihmiset pysyvät motivoituneina ja työkykyisinä läpi kriisiaikojen. Yritysten on tärkeää huolehtia siitä, että henkilöstön työkuorma on tasainen ja kohtuullinen. Moni voi myös pelätä oman tulevaisuutensa ja toimeentulonsa puolesta. Silverbucket luo käyttäjälleen kuvaa tulevaisuudesta näyttäen, että projekteja ja töitä on tiedossa ja tulossa jatkossakin.

Uuteen nousuun

Aikanaan talous kääntyy taas nousuun. Menneitä projekteja Silverbucketissa tarkastelemalla saadaan tärkeää tietoa siitä, mitä voidaan tehdä paremmin ja kuinka suureet ovat henkilöstökulut projekteilla. Kalentereiden täyttyminen näkyy selvästi Silverbucketissa ja tulevaisuuden rekrytointitarpeet huomataan ajoissa, kun projektikohtaisesti tunnistetaan tarvittavat roolit ja osaamiset. Projekteja voidaan huoletta sopia tulevaisuuteen ja samalla voidaan jo käynnistää rekrytointiprojekteja.  

Oli taloustilanne mikä tahansa, resurssisuunnittelua on joka tapauksessa tehtävä. Resursointi- ja projektipäälliköille Silverbucket on tärkeä apuri myös -ja etenkin- taantumassa, jolloin kunnollinen resurssisuunnittelu mahdollistaa tiimien tehokkaan ja joustavan toiminnan. Yritysjohdolle toimiva resursointityökalu tarjoaa selkeän näkymän tulevaisuuteen. Jokainen johtaja haluaa johtaa yrityksensä menestyksekkäästi vaikeista ajoista parempiin.

Silverbucket on paras resurssienhallintatyökalu projektiliiketoimintaan.

Ota yhteyttä niin kerromme lisää!

Lue lisää uutisia ja kirjoituksia

Liity +25 000 tyytyväisen Silverbucket-käyttäjän joukkoon

Valitse paras työkalu projektien resursointiin.

Et tarvitse luottokorttia

Pääset heti kokeilemaan.