5 tärkeää vaihetta resursoinnissa

1. Projektien resursointi ja suunnittelu

Resursointiprosessi lähtee liikkeelle siitä, kun projekteista vastuussa olevat miettivät projektitiimin kokoonpanon. He pyytävät resursseja ja tyypillisesti esimiehet sekä resursointivastaavat katsovat, kuka olisi vapaana projektiin.

2. Resursointipalaverit

Resursointipalavereiden määrä riippuu paljolti organisaation koosta. Pienemmissä yrityksissä yleensä yksi kokous riittää, mutta isommissa yrityksissä eri osastoille erilliset kokoukset voivat olla tarpeen.  Resursointipalavereissa käydään läpi resursointitilanne, opimoidaan resurissienkäyttöä ja reagoidaan erilaisiin konfiliktitilanteisiin.

Konfliktitilanteilla tarkoitetaan esimerkiksi tilanteita, joissa sama henkilö tarvitaan useaan projektiin samanaikaisesti tai tietynlaista osaamista ei ole tarpeeksi saatavilla. Näiden säännöllisten palavereiden tulisi olla se paikka, jossa lopulliset päätökset resursointiin liittyen tehdään.

3. Tuntien seuraaminen

Tuntien raportointi on tehtävä, joka koskettaa kaikkia organisaatioissa. On oleellista seurata kuinka paljon ihmiset tekevät töitä ja minkä projektien parissa. Näin voidaan arvioida kuinka hyvin resursisuunnittelu on onnistunut ja kehittää toimintaa tulevaisuudessa.

4. Tulevaisuuden ennustaminen

Ylin johto seuraa resursointitilannetta säännöllisesti. He voivat arvioida muun muassa kuinka hyvin liiketoiminnalla menee, onko tarvetta rekrytoinneille tai ennustaa käyttöasteen muutoksia.

5. Resursointisuunnitelman päivittäminen

Aina kuin suunnitelmaan tulee muutoksia, vastuuhenkilöt päivittävät suunnitelmaa ja prosessi menee läpi uuden iteraation. Sen jälkeen, kun suunnitelma on päivitetty uusi tieto on kaikkien saatavilla järjestelmässä.

Silverbucketilla resurssien suunnittelua on helppoa ja vaivatonta!

Kokeile ILMAISEKSI!