Silverbucketin avulla Ettelva paransi tulostaan

Customer Story:

ETTELVA

Ruotsalainen Arkkitehtitoimisto ETTELVA aloitti Silverbucketin käytön maaliskuussa 2020. Tuolloin käytössä olleet Excelit eivät enää riittäneet tuomaan yritykselle sen toivomaa näkyvyyttä vallitsevasta resursointitilanteesta ja Excelien ylläpito osoittautui hankalaksi. Uuden työkalun toivottiin ketterästi tehostavan resursointiprosessia ja lisäävän avoimuutta yrityksen sisällä.

“Silverbucket on helpottanut yrityksen sisäistä avointa kommunikointia varsinkin näin korona-aikana, kun työntekijöillä ei ole samanlaista mahdollisuutta tavata toisiaan kasvotusten” toteaa ETTELVAn toimistopäällikkö ja arkkitehti Louise Aurell.

“Silverbucket on helpottanut yrityksen sisäistä avointa kommunikointia varsinkin näin korona-aikana, kun työntekijöillä ei ole samanlaista mahdollisuutta tavata toisiaan kasvotusten” toteaa ETTELVAn toimistopäällikkö ja arkkitehti Louise Aurell. ETTELVAn filosofia onkin, että kaikki ovat vastuussa omasta ajankäytöstään ja siksi jokainen myös suunnittelee oman ajankäyttönsä itse. “Meillä kaikki näkevät Silverbucketista kaiken saatavilla olevan tiedon ja jokaisen tulee resursoida itsensä niille projekteille joilla työskentelee” kertoo Aurell. Jotta tällainen toimintamalli toimii hyvin, tarvitaan toimiva dialogi työntekijöiden ja johdon välille. ETTELVAn tiimipäälliköt ovat vastuussa siitä, että heidän tiimiensä resursoinnit on tehty oikein ja, että ne ovat ajan tasalla. Tiimit kokoontuvat lähes päivittäin ja tiimipäälliköt kokoontuvat Aurellin johdolla kartoittamaan yrityksen resursointitilannetta kokonaisuudessaan. Louise Aurell tarkentaa vielä, että “Silverbucket on toimiva tukipilari pitämään resursoinnin kasassa sillä sieltä kaikki näkevät omien resursointiensa lisäksi sen mitä muut tekevät ja johto pystyy tarkastelemaan helposti koko yrityksen tilannetta”.

Vaikka ETTELVA onkin käyttänyt Silverbuckettia jo noin 10 kuukauden ajan, löytyy työkalusta vielä paljon uutta hyödynnettävää. Tällä hetkellä ETTELVA ei vielä juuri resursoi prospektiprojekteja, mutta tämä on jotain mihin ETTELVA aikoo jatkossa perehtyä lisää. “Olemme nyt keskittyneet resursoimaan vain käynnissä olevia projekteja ja olemmekin nykyään erittäin tehokkaita siinä mitä teemme” kertoo Aurell ja jatkaa, että “Uskoakseni juuri siksi viime vuosi oli meille erittäin hyvä koronastakin huolimatta”.

“Olemme nyt keskittyneet resursoimaan vain käynnissä olevia projekteja ja olemmekin nykyään erittäin tehokkaita siinä mitä teemme” kertoo Aurell ja jatkaa, että “Uskoakseni juuri siksi viime vuosi oli meille erittäin hyvä koronastakin huolimatta”.

Silverbucket on mahdollistanut ETTELVAlle jo nyt hyvän näkyvyyden tulevaisuuden resursointitilanteeseen ja heillä onkin kovat odotukset tulevalle. Kunhan ajan kuluessa Silverbuckettiin on kertynyt enemmän tietoa menneistä projekteista, on ETTELVAn helpompi verrata yrityksen tulosta, vaikka ihan kuukausitasolla. Erilaiset kuvaajat ovatkin jo nyt kovassa käytössä ja kysyttäessä Aurelillta, mitkä ovat heille  Silverbucketin tärkeimmät elementit tulee vastaus nopeasti “Parasta Silverbucketissa on ehdottomasti se, miten selkeästi kaikki on esitetty ja miten helposti kuvaajista näkee yrityksen resursoinnin kokonaistilanteen”. Tämä helpottaa myös yrityksen avointa tiedonjakoa, koska kaikki osaavat käyttää työkalua ja kaikkien on helppo etsiä sieltä mitä tarvitsevat sekä he psytyvät päivittämään omia resursointejaan. Toteumia ETTELVAlla verrataan suunnitelmiin ja mikäli ne eroavat merkittävästi toisistaan selvitetään tilanne sanallisesti. Silverbucket on osoittautunut entistäkin tärkeämmäksi työkaluksi avoimuuden tueksi koronan aikana, mikä on pitänyt myös ETTELVAn tehokkuuden huipussaan.

Lue lisää asiakastarinoita

Liity +25 000 tyytyväisen Silverbucket-käyttäjän joukkoon

Valitse paras työkalu projektien resursointiin.

Et tarvitse luottokorttia

Pääset heti kokeilemaan.